Bài thơ ĐÁNH CỜ của Hồ Xuân Hương| Nghe Đọc Thơ| Hồ Xuân Hương| QHmediaBài thơ ĐÁNH CỜ của Hồ Xuân Hương| Nghe Đọc Thơ| Hồ Xuân Hương| QHmedia
Bài thơ ĐÁNH CỜ
—Hồ Xuân Hương—
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Ðể đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Ðem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu,
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.

#Đánhcờ #baithodanhco #Hoxuanhuong

▶ ĐĂNG KÝ KÊNH (miễn phí) TẠI ĐÂY:

▶ Nghe đọc thơ Tố Hữu:
▶ Nghe đọc thơ HỒ XUÂN HƯƠNG:
▶ Nghe đọc truyện ngôn tình:

Xem Thêm: https://trichdanhay.net/tho-hay/

Nguồn: https://trichdanhay.net/