CÁC BÀI VĂN THƠ KỆ HAY VỀ THIỀN TÔNG CỦA PHẬT GIA CHÂU ĐẠO ĐỨC Ở CANADAĐạo Phật Khoa Học Thiền Tông, giúp cho nhân loại Giác Ngộ và Giải Thoát để trở về Phật Giới, thoát khỏi Sinh tử Luân hồi.
Pháp môn Thiền Tông này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bí mật truyền riêng ngoài kinh điển vật lý thông thường và nhờ 36 vị Tổ Sư Thiền Tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam truyền đi.
Người nhận được và hiểu được pháp môn này thì thật là Đại Phúc – Đại Duyên, lợi ích không thể nghĩ bàn !
* Qúy vị quan tâm thêm thì tham khảo trang Youtube của Chùa Thiền Tông Tân Diệu

* Hoặc :
– Webside :
– Email: [email protected]
– Địa chỉ: 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Xem Thêm: https://trichdanhay.net/tho-hay/

Nguồn: https://trichdanhay.net/