CẢM NHẬN VỀ "SÓNG" CỦA XUÂN QUỲNH (Bài chi tiết, hoàn chỉnh)Phân tích, cảm nhận bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh . Đây là bài làm hoàn chỉnh, chi tiết có sự liên hệ mở rộng và vận dụng lí luận văn học trong làm bài.
#dethi, #luyenthi, #hocvanonlinekimsonb#
Lớp học Ngữ văn online đăng kí qua Messenger:

Phân tích 3 khổ cuối:
Phân tích khổ 5,6 :
Phân tích 4 khổ đầu:
PHẦN 1: TÍNH DÂN TỘC
PHẦN 2. TÍNH TRỮ TÌNH CHÍNH LUẬN
PHẦN 3. TÍNH TRỮ TÌNH CHÍNH TRỊ
NLXH: ĐẠI DỊCH CÔVID 19
PHẦN 4: TÍNH SỬ THI

Xem Thêm: https://trichdanhay.net/tho-hay/

Nguồn: https://trichdanhay.net/