HOA SEN – Hoàng Hoa / Thơ Vĩnh Nhất TâmFIOR DI LOTO FESTIVAL

HOA SEN
( Bài thơ được thi sĩ Vĩnh Nhất Tâm sáng tác tặng cho Buổi Đại Nhạc Hội Hoa Sen- Fior Di Loto Festival 17-06-2012 Verona – ITALIA

Hoa sen tiêu biểu màu thanh khiết
Khi nở trong đầm đỏ trắng phơi
Lúc mọc ra mầm tung võ cứng
Bùn đen không bị nhiễm mùi hôi

Lạ lùng sen mọc làm tan biến
Bùn đục trong đầm bỗng lắng trong.
Quả thật diệu kỳ bao cảm hóa
Tai hoa hồng trắng lúc đơm bông.

Mùi thơm dìu dịu khai thanh sắc
Vươt thoát lên không đạt niết bàn
Từ khối bùn đen năm bảy lớp
Phá bao ràng buộc tỏa hương ngàn.

Ví như quân tử, lòng vô úy
Thoát được trầm luân cứu bể dâu
Dẫu phải trần ai không bận bịu
Cõi trời lưu lại mãi ngàn sau.

Vĩnh Nhất Tâm 5.11.2012

Xem Thêm: https://trichdanhay.net/tho-hay/

Nguồn: https://trichdanhay.net/