Ngâm thơ hay: Thăm nhà thờ họThăm nhà thờ họ
Thơ: Lê Giao – Trình bày: Nghệ sĩ Tuyết Nhung

Cha hiền để phúc cho con
Lời người xưa dạy, núi non rạng ngời
Nhắc nhau giữ trọn kiếp người
Dâng hương tôn kính hơn mười cõi tu
Không vì mê hoặc hư vô
Ông, bà, cha, mẹ, chú, cô nơi này
Về nhà thờ họ hôm nay
Uy nghi, thanh bạch, gia phong lạ thường
Về nhà thờ họ mà thương
Keo sơn gắn bó máu xương gia đình
Phong trần muôn vạn trường chinh
Cội nguồn gốc rễ nghĩa tình là đây
Công danh, tài lộc có đầy
Ai ơi xin chớ quên ngay nơi này
Cuộc đời nhiều bận trả vay
Đừng “nợ đạo hiếu” đừng “say bạc tiền”
Tự mình gắng sức mà nên
Xây đời, vun đạo đừng quên hỡi người
Nắng mưa cho hạt tốt tươi
Đừng vì toan tính làm người gian tham
Ông, bà, cha, mẹ gian nan
Mà truyền ân đức cho ngàn đời sau
Xum vầy ta lại nhắc nhau:
Điểm tô cho đẹp sắc màu gia phong
Giữ gìn cho trọn điều mong
Anh em đoàn kết đồng lòng dựng xây ./.
#legiao #thamnhathoho

Xem Thêm: https://trichdanhay.net/tho-hay/

Nguồn: https://trichdanhay.net/