NGÂM THƠ PHẬT GIÁO – KINH PHÁP CÚ – NHIỀU NGHỆ SĨ TRÌNH BÀYNGÂM THƠ PHẬT GIÁO – KINH PHÁP CÚ – NHIỀU NGHỆ SĨ TRÌNH BÀY.
NGÂM THƠ PHẬT GIÁO – KINH PHÁP CÚ – NHIỀU NGHỆ SĨ TRÌNH BÀY
—————————————————————————-
Welcome to Buddhism Channel 1 & 2 :

———————————————————–
Kinh Tụng được ưa thích :
Chú Đại Bi ( có chữ ) 21 Biến – TT.Thích Trí Thoát tụng

Tuyển chọn các bài Kinh Sám hối do TT.Thích Trí Thoát Tụng

———————————————————–
Tổng hợp Kinh Tụng của Thượng Tọa Thích Trí Thoát

Xem Thêm: https://trichdanhay.net/tho-hay/

Nguồn: https://trichdanhay.net/