NHỮNG BÀI THƠ NÔM ĐƯỢC LƯU TRUYỀN – Tác giả Hồ Xuân Hương (Tập 01)HỒ XUÂN HƯƠNG
#TienGMH, #tho, #thohoxuanhuong

Hồ Xuân Hương là một thi sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, mà hiện tại vẫn khiến nhiều học giả tranh cãi. Di tác của bà hoàn toàn là thơ, trong đó mảng Nôm có nhiều phẩm chất tốt cần sự khảo cứu lâu, nhưng hậu thế có thi sĩ Xuân Diệu đã mạo muội tôn Hồ Xuân Hương làm Bà chúa thơ Nôm. Hầu hết thi ca Hồ Xuân Hương theo dòng chảy chung đã thoát được các quan niệm sáng tác cố hữu vốn đề cao niêm luật chặt chẽ để bộc lộ được tiếng nói của thời đại mình, có nhiều người cho rằng đặc sắc của thơ bà là “thanh thanh tục tục”.
Không có bất cứ tư liệu cổ điển nào chép về lai lịch và hành trạng của Hồ Xuân Hương, bà chỉ thực sự được hậu thế biết đến qua sách của học giả Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, ấn hành tại Hà Nội năm 1916. Cũng vì cớ đó, việc có hay không một nhân vật tên Hồ Xuân Hương hiện còn là câu hỏi ngỏ.
Hồ Xuân Hương sinh năm 1773, tại Nghi Tàm, Hà Nội, là con gái của ông đồ Nghệ Hồ Phi Diễn, ra Thăng Long dạy học. Dòng máu Nghệ sinh ra ở mảnh đất Thăng Long, phải chăng là những yếu tố ban đầu tạo nên một tư chất thiên tài! Bố mẹ sinh ra Hồ Xuân Hương khi tuổi đã cao, lúc đó ông Hồ Phi Diễn 69 tuổi với nghề dạy học, còn bà mẹ 43 tuổi làm nghề dệt lụa.
(St: Nguồn Internet)
+++
Mời các bạn quan tâm xin đăng ký kênh để theo dõi tại địa chỉ sau:
1. Tien GMH:

2. Tien Nguyen:

Xem Thêm: https://trichdanhay.net/tho-hay/

Nguồn: https://trichdanhay.net/