THÂN THỂ LÀ ĐỀN THỜ CỦA CHÚA – Mục sư Dương Quang Thoại – 26.9.2020THÂN THỂ LÀ ĐỀN THỜ CỦA CHÚA. 26.9.2020

– Chúng ta sống trong một thế giới có ý thức về sức khỏe, về thân thể.
– Cơ-Đốc nhân có một cái nhìn khác về vấn đề nầy: Khi trở thành một Cơ-Đốc nhân, có điều gì đó đã xảy ra với thân thể chúng ta!

I Cô-rinh tô 6:19-20. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

1. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ?
– Thân thể chúng ta mới chính là đền thờ của Đức Chúa Trời.
– Người đã tin Chúa có thật sự ý thức về điều nầy?

2. … Đức Thánh-Linh đang ngự trong anh em!
– Giăng 14:16, 17. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
– Đức Thánh-Linh ở với chúng ta mọi nơi. Quyền năng của Ngài sẵn sàng khi ta cần đến. Mọi lời nói và việc làm đều ở trong sự kiểm soát của Ngài. Ngài đau lòng đối với những điều bất tuân của chúng ta.

3. và… anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
– Chúng ta không còn thẩm quyền trên thân thể mình! Nhưng nhiều Cơ-Đốc nhân vẫn giành lại thẩm quyền trên đời sống mình!
– Hãy để Thánh Linh Chúa kiểm soát cuộc đời chúng ta!
– Mắt để thấy. Tai để nghe. Miệng để nói. Tay để làm. Chân để đi. Hãy cẩn thận khi nhìn, nghe, nói, làm, đi … bất cứ điều gì, ở đâu.
– Hãy cẩn thận khi quyết định, lựa chọn, cách phản ứng của chúng ta.

4. Được chuộc bằng giá cao… lấy thân thể làm sáng danh Chúa.
– I Cô-rinh-tô 10:31. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
– Đừng nghĩ ăn uống là chuyện nhỏ, 3 câu chuyện sau đây cho thấy ăn uống là chuyện rất lớn:
– Đa-ni-ên 1:8, 12, 15. Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống…
– Sáng-thế ký 25: 29. Một ngày kia, Gia-cốp đương nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm; 30 liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm…
– Các Quan-xét 7:5-7. Vậy, người biểu dân dự xuống mé nước; rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quì gối cúi xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra…

– Khuynh hướng dễ dãi trong sinh hoạt cá nhân liên quan đến thân thể.
– Phải tự chủ để làm sáng danh Chúa, vinh hiển cho Chúa.

– Bảo vệ đền thờ.
I Cô-rinh-tô 3:16, 17. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? 17 Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. 18 Chớ ai tự dối mình: Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; 19 vì sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột.

– Mục đích của Đức Thánh-Linh là làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong đền thờ của Ngài (là thân thể chúng ta).
– Hãy dâng thân thể anh em cho Đức Chúa Trời.
– Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong cuộc sống hằng ngày.

Xem Thêm: https://trichdanhay.net/nhung-cau-noi-hay/ve-gia-dinh/

Nguồn: https://trichdanhay.net/

Vương Nhất Bác là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua motor chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn-Trung UNIQ.