thơ xuất gia / thơ hay trong đạo phật/ chân lý sống đời và đạothơ xuất gia / thơ hay trong đạo phật
………………………….
đạo phật là đạo từ bi mang yêu thương ban khắp nhân loại
nhằm giúp cho con người vơi đi phiền não sân si thù hận trong cuộc sống………………
………………………………………..

chân lý sống đời và đạo
……………………………………………………………….
#nguyênlê #phậtpháp#karaoke
………………………………………………………………………………..
facebook :

google :

kênh youtube :
……………………………………………………………………………………

Xem Thêm: https://trichdanhay.net/tho-hay/

Nguồn: https://trichdanhay.net/