Tuyển Tập Thơ Xuân Diệu (Ngô Xuân Diệu)

Phan Thiết

Phan Thiết (Xuân Diệu)
Ôi Phan Thiết thân thiết
Phan Thiết tha thiết ơi,
Một không khí lao động
Bao trùm cảnh và người.
Sông Cà Ty chảy lặng
Bên bến cá Cồn Chà,
Một ngàn thuyền gắn máy
Đi đánh cá gần xa
Tháng ba gió nam non,
Đánh cá trừ, cá trích.
Tháng sáu gió nam già,
Lắm thiều, ngân, cơm, … Xem thêm.

Vương Nhất Bác là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua motor chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn-Trung UNIQ.